ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Naše škola v novém kabátě

Přesně podle plánu výstavby, tedy 22. října 2011, dostali naši žáci, rodiče i my, zaměstnanci, dárek k 30. narozeninám. Ano, budova školy stojí v líšeňském sídlišti na Masarově ulici již tak dlouho. Tomuto dni předcházela dlouhá doba příprav. Nejprve musel být zpracován projekt, na jehož základě byla škola zařazena mezi další brněnské školy, které byly vybrány k zateplení. Zateplení na všech školách bude hrazeno z prostředků města Brna za přispění evropských fondů. Mnoholetá snaha pracovníků líšeňské radnice byla korunována úspěchem a mohlo se začít pracovat na dokumentaci pro samotnou výstavbu. Když jsme na jaře tohoto roku začali komunikovat s pracovníky magistrátu o podrobnostech stavby a dolaďovali detaily prací, začali jsme věřit, že naše škola opravdu omládne.

Na začátku srpna pak vše začalo naostro. Budovy školy postupně obstoupilo lešení, byl založen stavební dvůr, přijela technika a začalo se bourat… V průběhu srpna byla vyměněna okna v paviloně školní kuchyně, jídelny a pavilon prvního stupně. Ani jsme se nenadáli a začal školní rok. Starší žáci si během září svých tříd mnoho neužili. Navštěvovali různé akce a učili se, kde se dalo. Postupně se vyměnila okna také v jejich pavilonu, a tak se mohli vrátit do svých tříd. Nakonec se pracovníci stavebních firem vrhli na pavilon tělocvičen. Uvnitř školy se v tuto dobu také zrekonstruovala podlaha školní kuchyně, parkety ve druhé tělocvičně a sprchy u tělocvičen.

Během celé rekonstrukce tak kromě výměny všech oken a dveří byly zatepleny obvodové zdi a střechy na všech pavilonech. Celkovou rekonstrukcí prošel také systém hromosvodů na všech střechách. Na jižních a západních stranách budov byly nainstalovány v učebnách venkovní žaluzie. Vyměněny byly parapety a kryty topení a některé třídy a kabinety se podařilo nově vymalovat.

Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě Naše škola v novém kabátě

Dnes, uprostřed listopadu, můžeme při pohledu z oken školy vidět barevné pavilony, kolem školy novou ornici se zasetou trávou, v některých učebnách, kde se asi zrovna promítá, stažené žaluzie. Zdá se to již velmi dávno, když chodbami bez vybouraných oken pofukoval lehký letní vítr…

Děkujeme všem zodpovědným pracovníkům líšeňské radnice, brněnského magistrátu, stavebních firem a všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, za dobře odvedenou práci.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019