ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den Free time

11.11.2011 nepřijel na naši školu Martin na bílém koni, ale konal se první společný projektový den mezinárodního programu Comenius.

V průběhu první až páté vyučovací hodiny zpracovávali žáci 4.až 9.ročníků projekty na téma Volný čas.

Cílem tohoto projektu bylo zamyslet se nad způsoby trávení volného času dětí v České republice a konkrétně na ZŠ Masarova, srovnat nabídku volnočasových aktivit u nás a v našich partnerských státech, porovnat možnosti dnešních dětí a srovnat je s generacemi našich rodičů a prarodičů, zaměřit se na úlohu rodiny a přátel a aktivní způsoby využívání volného času. Výstupem se potom staly plakáty na téma Náš svět, slohové práce na téma Mít tak den jen pro sebe, fotopříběhy z oblíbených činností žáků, komiksy, výtvarné práce i překlad článku o současné generaci mladých Angličanů.

Důležitou součástí celého dne bylo vyhodnocení ankety, ve které žáci odpovídali na 18 otázek týkající se způsobu trávení volného času. Ty nejdůležitější odpovědi zpracovali žáci nejstarších ročníků do přehledných grafů, ze kterých je patrno, jak aktivní či pasivní naši žáci jsou.

Zástupci jednotlivých tříd zpracovávali práce svých spolužáků do počítačové podoby, abychom mohli vytvořit první dohodnutý finální výstup projektu – Školní mezinárodní časopis a shrnutí zaslat svým partnerům do Polska, Bulharska a Velké Británie. Nyní již netrpělivě očekáváme práce našich partnerů, které budou tvořit součást prvního vydání mezinárodních školních novin.

Kabinet AJ

První vydání mezinárodního školního časopisu - Free time

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019