ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Galerie nejlepších žáků ve školním roce
2010 / 2011

Nejlepší žáci 2010/2011
1. A - Veronika Koppová, Jiří Bedáň
Nejlepší žáci 2010/2011
1. B - Kristína Čusová, Lukáš Kapinus
Nejlepší žáci 2010/2011
1. C - Sam Michálek, Matyáš Horák
Nejlepší žáci 2010/2011
2. A - Antonio Karásek, Elia Schmidtová
Nejlepší žáci 2010/2011
2. B - Vojtěch Šebela, Petra Skácelová
Nejlepší žáci 2010/2011
3. A - Bára Svobodová, Michael Prášek
Nejlepší žáci 2010/2011
3. B - Marcela Pospíšilová, Filip Hoda
Nejlepší žáci 2010/2011
4. A - Lucie Gágyorová, Kryštof Bayer
Nejlepší žáci 2010/2011
4. B - Simona Šorfová, Jiří Babyrád
Nejlepší žáci 2010/2011
4. C - Jakub Matyáš, Natálie Odehnalová
Nejlepší žáci 2010/2011
5. A - Dominik Musil, Lucie Doleželová
Nejlepší žáci 2010/2011
5. B - Bernard Smékal, Petra Zelinková
Nejlepší žáci 2010/2011
6. ročník - David Pirochta, Katka Tichá, Kristýna
Vyhnalíková, Arnošt Fridrich, Vít Mecerot, Kristýna Skulová
Nejlepší žáci 2010/2011
7. ročník - Michal Vajda, Roman Zaťko,
Katka Sendlerová, Jana Uřičářová
Nejlepší žáci 2010/2011
8. ročník - Aneta Palánová, Katka Doležalová, Zdeněk Šcudla, Eliška Vejrostová,
Lucie Liškutinová, Jakub Helis, Michal Šedý
Nejlepší žáci 2010/2011
9. ročník - Kristýna Kútná, Michal Hodáň, Nikola Vašíčková, Kristýna Jochymková,
Terezka Vaňková, Filip Atieh, Zdeněk Heneš

Bc. David Černoch

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019