ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Masarka trénuje 1. pomoc

V tomto školním roce už se do nácviku zapojili všichni žáci naší školy. Projekt zahájily 17. června 2011 1. - 3. ročníky. Paní učitelky pro děti připravily 20 stanovišť s různými křížovkami, kvízy a praktickými úkoly. Děti ve skupinkách vzorně spolupracovaly a se všemi úkoly si nakonec poradily. Ve středu 22. června předvedli své znalosti a dovednosti žáci 4. - 6. ročníku. Také pro ně bylo připraveno 20 stanovišť. Úkoly už ale byly obtížnější. Během obou projektových dnů se na organizaci a průběhu akce podíleli žáci 8. B. Vyvrcholení celoškolního projektu proběhlo 23. června, a to tradičně ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Líšni. Paní profesorky Širůčková a Sapáková se svými studenty připravili 14 stanovišť s velmi působivě vyhlížejícími situacemi. Osmáci a deváťáci už byli zvyklí, ale pro sedmáky byli „věrohodní“ pacienti novinkou. Přínosem této spolupráce je především nácvik pod odborným dohledem a s kvalitními pomůckami pro resuscitaci a transport. Věřím, že absolventi naší školy budou schopni v případě potřeby první pomoc poskytnout.

Žáci 1. - 3. ročníku

První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 1. - 3. ročníku (červen 2011)

Žáci 7. - 9. ročníku

První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011) První pomoc - žáci 7. - 9. ročníku (červen 2011)

Denisa Dosoudilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019