ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Naši nejlepší žáci 2010 / 2011

Již tradičně se na konci školního roku koná slavnostní vyhlášení nejlepších žáků líšeňských škol na radnici. Výběr žáků, kteří patří nejen k prospěchově nejlepším, ale mají skvělé morální vlastnosti, široké zájmy a podílí se na prezentaci školy v rámci soutěží a olympiád školních, městských a mnohdy i republikových kol, je velmi těžký.

Letošní vyhlášení proběhlo 15. června 2011 za přítomnosti pana starosty Mgr. Štefana a místostarosty Mgr. Janiština a členky školské komise paní Ing. Evy Svobodové, která celou akci uváděla. O kulturní vystoupení se postarali žáci hudební školy Trnkova a mažoretky. Našimi nejlepšími žáky byli vyhlášeni: Eliška Vejrostová a Zdeněk Ščudla ze třídy 8.B a Michal Vajda ze 7.A Všichni žáci měli za úkol vytvořit si vlastní PowerPointovou prezentaci . Prezentace byly výborné a svědčí o skvělé práci žáků s počítačem a o zodpovědném přístupu k zadaným úkolům.

Nejlepší žáci 2010 / 2011 na radnici Nejlepší žáci 2010 / 2011 na radnici Nejlepší žáci 2010 / 2011 na radnici Nejlepší žáci 2010 / 2011 na radnici Nejlepší žáci 2010 / 2011 na radnici Nejlepší žáci 2010 / 2011 na radnici Nejlepší žáci 2010 / 2011 na radnici

Mgr. Alena Palíková
zástupkyně ředitele II. st.

Návštěva partnerské školy z Leeds
Polonéza 2019